• TR
  • EN
  • info@turkred.com

Teknoloji

ÇİFT SARMAL TEKNOLOJİ
 
Çift sarmal sonsuz dişli sistemleri diğer sonsuz dişli sistemlerine nazaran artırılmış iş yapabilme momenti, iyileştirilmiş doğruluk ve uzun ömür sağlar.
 
Sonsuz dişli konsepti eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Arşimet genellikle sonsuz dişlinin mucidi olarak bilinir. Bir vida ile dişli tekerleği çevirmiştir. Leonardo da Vinci ise yaklaşık 500 yıl önce çift sarmal sonsuz dişli sistemini kafasında canlandırmıştır. Leonardo da Vinci çift sarmal sonsuz dişliyi konsept olarak ortaya koymasına rağmen çift sarmal sonsuz dişliyi üretebilmek için etkili teknikler 1920’li yılların sonunda geliştirilebilmiştir.
 
Üç farklı tipte sonsuz dişli sistemi vardır; Konkavsız sonsuz dişli, tek konkavlı sonsuz dişli, çift konkavlı sonsuz dişli; (Bakınız Şekil 1)
 
Konkavsız sonsuz dişlilerde ne sonsuz vida ne de dişlisi sarmalanmamış olup düz formdadır. Tek konkavlı sistemde genellikle bir eleman (dişli) konkav yapıda olup vidayı sarmalar. Çift konkavlı sistemde ise vida ve dişlinin her ikisi de konkav yapıda olup birbirlerini sarmalar.
 
Çift sarmal sonsuz dişli prosesler diğ er sonsuz dişli sistemlerine göre birkaç anahtar avantaja sahiptir. Bir silindirik sonsuz dişli sisteminde sadece bir ya da iki dişli dişi vida ile temas halindedir.
 
Şekil 2 sonsuz vida ile sarmalama oluşturan iki adet dişlinin oluşturduğu bir silindirik sonsuz vida dişli sistemini gösterir. Her bir temasta olan diş kendi genişliğinin yarısı kadar bir şekilde kontak sağlayacak tek bir çizgiye (hatta) sahiptir.
 
Çift sarmal sonsuz dişli sistem setlerinde 3’ den 11’ e kadar dişli dişi tipik olarak sonsuz vida ile temas halindedir. Bu sonsuz vida ile temasta olan diş sayısı sistemin çevirme oranına bağlıdır. İşte bu sonsuz vida ile temasta olan diş sayısının arttırılması önemli bir şekilde moment kapasitesini artırır ve ani yüklere karşı koyma kabiliyeti artar.
 
Çift sarmal sonsuz dişli sistemlerinde sonsuz vida ile temasta olan diş sayısının fazla olmasının yanı sıra ayrıca her bir temasta olan dişin temas yüzeyi de artırılmıştır.
 
Sonsuz vida ile döndürülen dişli dişleri arasındaki anlık temasların yüzey alanları çizgiseldir. Bu temas çizgileri dişli dişinin yüzeyi boyunca hareket eder ve bu proses vida dişiyle sarmalanmanın olduğu zaman boyunca sürer. Çift sarmal sonsuz dişli sistemindeki temas çizgileri güç aktarma kapasitesini artıracak ve her bir dişteki gerilimi azaltacak şekilde tesis edilir.
 
Şekil 2 sonsuz vida ile sarmalama oluşturan iki adet dişlinin oluşturduğu bir silindirik sonsuz vida dişli sistemini gösterir. Her bir temasta olan diş kendi genişliğinin yarısı kadar bir şekilde kontak sağlayacak tek bir çizgiye (hatta) sahiptir.
 
Kendi kavisi üzerinde vida ile temas halinde döndürülen dişlide temas çizgisi dişli dişinin ucundan dibine doğru geçip gider. Temas çizgisi vidanın kayma yönünde yaklaşık olarak hizalanır.
 
Şekil 3 bu analizi çift sarmal sonsuz dişli sistemi için gösterir. 3 ila 11 adet dişli dişi (Bu örnekte 5 adet) herhangi bir anda vida ile sarmalama halindedir. Sarmalama çevriminin önemli bir periyodu boyunca; çift sarmal sonsuz dişli sistemi geometrisi her bir dişli dişi için bir adet yerine iki adet temas çizgisi yaratır.
 
Dişli dişi kendi yayı doğrultusunda vida üzerinde döndürüldüğünde temas çizgilerinin bir adedi dişin merkezinde oluşur. Diğer temas çizgisi ise soldan merkeze doğru geçip gitmeye başlar. Diş hareketinin sonuna kadar olan sürede (Pozisyon 4 ve 5) bu iki temas çizgisi merkezde tek bir çizgiye dönüşür. Temas çizgileri sonsuz dişin kayma aksiyonunda yaklaşık düşeydir.
 
Çift sarmal dizaynın faydaları dramatiktir. Öncelikle; Toplam yük daha çok diş arasında bölünür ve tek bir dişe gelen yük ise iki temas çizgisine yayılır. Bu muhteşem yük yayılımı yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırır. İkinci olarak daha küçük redüktörler kullanarak aynı miktarda tork üretilebilir.
 
Çift sarmal sonsuz dişli sistemi tek diş formu konseptine dayalıdır. Bütün çift sarmal dişliler konkav ve diğer diş formun aksine düz yüzey formuna sahiptir ve vida dişleri de bu form ile ortak ana dairede teğettir.
 
YAĞLAMA
Sonsuz vidayla temas halinde olan dişli dişi sayısının artırılması her bir dişli dişindeki herhangi bir noktadaki yükü azaltır ve yağlamayı iyileştirir. Ayrıca her bir dişli dişindeki iki temas çizgisi yükü yayar ve yağlamayı iyileştirir. Ve bu yük çizgilerinin dik oluşu dişli dişi ve sonsuz vida oranındaki yüzeye daha iyi nüfuz eder. Bu girişin dik oluşu yüzünden yağlayıcı çok kısa bir süre temas çizgisinin genişliği kadarıyla seyahat eder. Diğer taraftan konvansiyonel silindirik sonsuz dişlilerde temas çizgileri aksiyon yönü ile paraleldir. Bu paralellik metal-metal temasına izin verir ve arzu edilmez.
 
BOŞLUK
Dişlilerdeki boşluk genellikle dişler arasındaki çiftleşme oyunu olarak tanımlanır. Ölçü ve hesaplama için boşluk, sonsuz vida ile dişli dişi arasındaki boşluktur. Çift sarmal sonsuz dişlileme diğer silindirik sonsuz dişlilemeye nazaran çok düşük boşluğa sahiptir. Dolayısıyla silindirik sonsuz dişlilemeye nazaran çevirme oranında son derece yüksek doğruluk verir. Bu da hassas olduğu paketleme makinaları, baskı makinaları, metal kesme ve form verme makinaları gibi uygulamalarda çok önemlidir.
 
AVANTAJLARI
Bu çift sarmal dizaynın faydaları dramatiktir. (Bakınız Şekil 4) Öncelikle; Toplam yük daha çok diş arasında bölünür ve tek bir dişe gelen yük ise iki temas çizgisine yayılır. Bu muhteşem yük yayılımı yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırır. İkinci olarak daha küçük redüktörler kullanarak aynı miktarda tork üretilir (Bakınız Tablo 1). Çift sarmal sonsuz dişli sistemi, daha ağır ve büyük silindirik sonsuz dişli sistemi kadar yükü rahatlıkla taşıyabilir.
 
TABLO
 
Tabloda, klasik silindirik sonsuz dişli ile çift sarmal sonsuz dişli sistemi, eksenler arası 4 inç mesafede olan aynı boyutlardaki redüktörler olarak karşılaştırılmıştır. Her iki sistem içinde motor devri 1750 d/d olarak verilmiştir. Bu iki sistemin belirtilen ölçülerinde ve yine 1750 d/d devrinde taşıyabileceği maksimum güç kW cinsinden belirtilmiştir. Farklı çevrim oranlarında karşılaştırılan çift sarmal sonsuz dişlinin çıkış torku, klasik silindirik sonsuz dişlinin çıkış torkundan yaklaşık %50-%300 daha fazladır.
 
 

 

books on abortion west-bot.com where can i buy abortion pills
chlamydia pneumoniae symptoms site can i get chlamydia from oral